VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 449/UBND-NC 23/06/2014 Cv số: 449/UBND-NC V/v tổ chức Vision Care tổ chức khám chữa bệnh tại các xã Mai, Sơn, Phú, Ngân thủy
2 238/UBND 23/06/2014 CV số: 238/UBND-TNMT V/v kiểm soát ô nhiễm và lập báo cáo giám sát bảo vệ môi trường
3 784/UBND-VHTT 23/06/2014 CV số 784/UBND-VHTT V/v xem xét dấu hiệu di tích lăng mộ ông Trần Bình Phủ - Khâm sai thuộc nội cai cơ chánh quản Bắc Thành đồ gia úy trung bình hầu
4 760/UBND-NV 18/06/2014 CV số 760/UBND-NV V/v khảo sát , rà soát thôn bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện
5 67/BC-UBND 18/06/2014 BC số: 67/BC-UBND Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2014 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng còn lại năm 2014
6 486/TB-UBND 24/04/2014 TB số: 486/TB-UBND V/v triệu tập khai giảng lớp trung cấp luật chính quy khóa 2014 - 2015 -
7 485/TB-UBND 24/04/2014 TB số: 485/TB-UBND Kết luận tại buổi làm việc liên quan đến hoạt động khai thác, vận chuyển đá trên địa bàn huyện
8 479/TB-UBND 24/04/2014 TB số: 479/TB-UBND V/v treo quốc kỳ nhân dịp kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình
9 88/GM-UBND 23/04/2014 GM số: 88/GM-UBND Họp bàn nhiệm vụ, kế hoạch phát triển quỹ đất để đấu giá QSDĐ
10 465/UBND-TP 22/04/2014 Cv số: 465/UBND-TP V/v đề nghị báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »