VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 784/UBND-VHTT
Ngày ký 23/06/2014
Người ký Nguyễn Anh Quý
Trích yếu nội dung CV số 784/UBND-VHTT V/v xem xét dấu hiệu di tích lăng mộ ông Trần Bình Phủ - Khâm sai thuộc nội cai cơ chánh quản Bắc Thành đồ gia úy trung bình hầu
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Cơ quan ban hành UBND Huyện Lệ Thủy
Phân loại Văn bản chỉ đạo điều hành
Văn bản QPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Tải văn bản