VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 05/KH-BCĐ 25/04/2022 KH số 05/KH-BCĐ Thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2022
2 1146/QĐ-UBND 20/04/2022 QĐ số 1146/QĐ-UBND Thành lập tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06
3 807/UBND-CA 18/04/2022 Cv số 807/UBND-CA V/v hướng dẫn kết nối, tích hợp chia sẽ CSDLQG về dân cư
4 01/KH-BCĐ 31/03/2022 KH số 01/KH-BCĐ Vận động Nhân dân giao nộp, phòng nghừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tiền chất thuốc nổ và pháo năm 2022
5 498/KH-UBND 14/03/2022 KH số 498/KH-UBND KH tổ chức thục hiện các quy định của PL về bảo vệ BMNN trên địa bàn huyện Lệ Thủy 2022.
6 357/UBND-CA 28/02/2022 CV số 357/UBND-CA V/v tổ chức triển khai thực hiện TT số 124/2021/TT-BCA, ngày 28/12/2021 của Bộ Công an.
7 349/CTr-UBND 25/02/2022 CTr số 349/CTr-UBND Chương trình công tác PCCC&CNCH trên địa bàn huyện Lệ Thủy năm 2022
8 29/UBND-CA 10/01/2022 V/v tăng cường công tác PCCC&CNCH, quản lý, SD VK-VLN-CHT, TCTN, pháo nổ, đèn trời, đồ chơi trẻ em nguy hiểm bị cấm dịp Tết Nhâm Dần 2022.
9 05/CV-ĐUCA 07/11/2019 CV số 05-CV/ĐUCA V/v sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW.
10 2147/KH-UBND 24/09/2019 KH số 2147/KH-UBND Hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy năm 2019
1