VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 16/TTr-UBND 14/03/2014 CV số: 16/TTr-UBND Tờ trình gửi TNMT, VPĐKQSDĐ
1