VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 219/KL-SDPTR 14/03/2019 CV số 219/KL-SDPTR V/v đằn ký hỗ trợ trồng rừng gố lớn năm 2019
2 392/PA-SNN-CNTY 14/03/2019 CV số 392/PA-SNN-CNTY Phương án phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.
3 354/SNN-CNTY 11/03/2019 CV số 354/SNN-CNTY V/v áp dụng biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi
4 55/TTBVTV 11/03/2019 CV số 55/TTBVTV V/v thông báo loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất 2.4D và Paraquat ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam
5 354/SNN-CNTY 01/03/2019 CV số 354/SNN-CNTY V/v áp dụng biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi
6 40/SNN-CNTY 11/01/2019 CV số 40/SNN-CNTY v/v Tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh LMLM
7 547/HD-TTBVTV 25/12/2018 HD số 547/HD-TTBVTV Các biện pháp diệt chuột đầu vụ Đông Xuân 2018-2019
8 2877/BC-SNN 10/12/2018 BC số 2877/BC-SNN Kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2018 và kế hoạch năm 2019
9 2464/SNN-CNTY 07/12/2018 CV số 2464/SNN-CNTY V.v thực hiện kiểm soát giết mổ gia súc gia cầm
10 2482/SNN-KL 01/11/2018 CV số 2482/SNN-KL V/v thông tin dự báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa và khuyến cáo mùa vụ trồng rừng
1 2 3 4 5 6 7 »