VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 154/GM-BĐD 23/05/2022 GM số 154/GM-BĐD Tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ.
2 01/TB-TCD 27/04/2022 TB số 01/TB-TCD Mời TCD định kỳ phiên ngày 04/5/2022.
3 100/GM-BĐD 08/04/2022 Họp ban đại diện HĐQT - NHCSXH
4 504/UBND-CA 18/03/2022 CV số 504/UBND-CA V/v triển khai một số nhiệm vụ của Đề án phát triển ứng dụng cơ sở DL về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số QG giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030.
5 42/TBTS-CĐBK 14/03/2022 TB số 42/TBTS-CĐBK V/v Tuyển sinh Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng năm 2022.
6 462/QĐ-UBND 15/02/2022 QĐ số 462/QĐ-UBND V/v ban hành Chương trình tổng thể của UBND huyện Lệ Thủy về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022
7 04-KHPH/BDVHU-UBND 10/02/2022 KH số 04-KHPH/BDVHU-UBND KH thực hiện Chương trình phối hợp giữa UBND huyện và Ban Dân vận Huyện ủy năm 2022.
8 03/CTr/BDVHU-UBND 10/02/2022 CV số 03-CTr/BDVHU-UBND Chương trình Phối hợp giữa UBND huyện và Ban Dân vận Huyện ủy về công tác dân vận giai đoạn 2021-2026.
9 07/TB-TK 05/01/2022 V/v giới thiệu chức danh chữ ký của ông Phạm Xuân Thủy
10 6909/QĐ-UBND 31/12/2021 QĐ số 6909/QĐ-UBND V/v ban hành Chương trình tổng thể của UBND huyện Lệ Thủy về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí GĐ 2021-2025.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »