VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 685/TB-BQLDA 27/12/2023 TB số 685/TB-BQLDA Công khai về việc lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá QSD đất ở tại xã Hồng Thủy.
2 590/TB-BQLDA 14/11/2023 TB số 590/TB-BQLDA Công khai về việc lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy.
3 579/TB-BQLDA 09/11/2023 TB số 579/TB-BQLDA Công khai về việc lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Phong Thủy và xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy.
4 478/TB-BQLDA 10/10/2023 TB số 478/TB-BQLDA Công khai về việc lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy.
5 432/TB-BQLDA 20/09/2023 TB số 432/TB-BQLDA Công khai về việc lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy
6 431/TB-BQLDA 20/09/2023 TB số 431/TB-BQLDA Công khai về việc lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy
7 430/TB-BQLDA 20/09/2023 TB số 430/TB-BQLDA Công khai về việc lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy
8 429/TB-BQLDA 20/09/2023 TB số 429/TB-BQLDA Công khai về việc lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy.
9 264/TB-BQLDA 23/06/2023 TB số 264/TB-BQLDA Công khai về việc lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá QSD đất ở tại xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy.
10 412/TB-BQLDA 09/11/2022 TB số 412/TB-BQLDA Công khai về việc lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá QSD đất ở tại TT Kiến Giang.
1 2 »