VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 02/QĐ-HĐKH,SK 10/02/2014 Cv số: 02/QĐ-HĐKH V/v công nhận sáng kiến, giải pháp công tác....CSTĐCS, CSTĐCT
1