VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 407/TB-UBND 07/04/2014 TB 407/TB-UBND vv treo quốc kỳ và nghỉ ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế LĐ 01/5 gửi 13 phòng ban,các cơ quan,các xã,thị trấn
2 63/GM-UBND 07/04/2014 CV số: 63/GM-UBND UBND huyện tổ chức buổi làm việc với các ngành và UBND xã Hoa Thủy
3 371/UBND-NV 04/04/2014 CV số: 371/UBND-NV V/v báo cáo kế hoạch thẩm định đánh giá thực hiện chỉ số CCHC năm 2013
4 377/UBND-TP 04/04/2014 V/v rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND huyện, UBND các xã Thị trấn ban hành
5 369 /KH-UBND 03/04/2014 KH số: 369 /KH-UBND Phòng chống dịch cúm A(H7N9), cúm A(H5N1) và các chủng vi rút cúm từ gia cầm lây sang người huyện Lệ Thủy
6 3108 /QĐ-UBND 03/04/2014 QĐ số: 3108 /QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm A(H7N9), cúm A(H5N1)
7 779/QĐ-UBND 02/04/2014 QĐ số: 779/QĐ-UBND V/v công bố TTHCđược ban hành mới và sữa đổi trong lĩnh vực Tính ngưỡng - Tôn giáo
8 368/KH-UBND 02/04/2014 KH số: 368/KH-UBND Tổ chức bồi dưỡng khai thác ứng dụng CNTT
9 62/GM-UBND 02/04/2014 GM số: 62/GM-UBND Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I
10 359/TB-UBND 01/04/2014 TB số:359/TB-UBND Kết luận về điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kiến Giang và vùng phụ cận đến năm 2030
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »