VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 67/BC-UBND
Ngày ký 18/06/2014
Người ký Nguyễn Quang Năm
Trích yếu nội dung BC số: 67/BC-UBND Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2014 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng còn lại năm 2014
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Cơ quan ban hành UBND Huyện Lệ Thủy
Phân loại Văn bản chỉ đạo điều hành
Văn bản QPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Tải văn bản