VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 969/KH-UBND 10/05/2022 KH số 969/KH-UBND KH tổ chức HD, đôn đốc việc triển khai thực hiện NQ 16/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh QB và KH số 117/2022/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Bình
2 05/KH-BCĐ 25/04/2022 KH số 05/KH-BCĐ Thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2022
3 27/KH-GDQPAN 19/04/2022 KH số 27/KH-GDQPAN Tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ chủ chốt, đảng viên (đối tượng 4) Lớp 1/2022.
4 498/KH-UBND 14/03/2022 KH số 498/KH-UBND KH tổ chức thục hiện các quy định của PL về bảo vệ BMNN trên địa bàn huyện Lệ Thủy 2022.
5 203/KH-BCH 24/02/2022 KH số 203/KH-BCH Hội nghị quán triệt nhiệm vụ huấn luyện năm 2022.
6 04-KHPH/BDVHU-UBND 10/02/2022 KH số 04-KHPH/BDVHU-UBND KH thực hiện Chương trình phối hợp giữa UBND huyện và Ban Dân vận Huyện ủy năm 2022.
7 08/KH-HĐNVQS 16/11/2021 KH số 08/KH-HĐNVQS Khám sức khỏe thực hiện NV quân sự và NV tham gia Công an nhân dân 2022.
8 2592/KH-UBND 07/10/2021 KH số 2592/KH-UBND Đón công dân huyện Lệ Thủy đang lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 có nguyện vọng về quê
9 02/KH-BCĐ 16/09/2021 KH số 02/KH-BCĐ Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin Covid-19 mũi 1 đợt 5 năm 2021
10 2352/lH-UBND 13/09/2021 KH số 2352/KH-UBND Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính về PCCC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »