VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 23/GM-BCH 21/06/2024 GM số 23/GM-BCH V/v tổ chức HN Quân chính 6 tháng đầu năm 2024 (Mời 7h30, ngày 25/6/2024)
2 15/HĐGDQP&AN 29/05/2024 Cv số 15/HĐGDQP&AN V/v bồi dưỡng, cập nhật bồi dưỡng kiến thức QP&AN
3 218/TB-BCH 11/03/2024 TB số 218/TB-BCH Chức vụ và chữ ký của đồng chí Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện Lệ Thủy.
4 474/BC-UBND 01/01/2024 BC số 474/BC-UBND Đánh giá KQ phối hợp thực hiện nhiệm vụ QS, QP năm 2023, Phương hướng phối hợp thực hiện nhiệm vụ QS, QP năm 2024.
5 1044/TSQS-QS 29/09/2023 CV số 1044/TSQS-QS V/v khám tuyển tạo nguồn đào tạo phi công quân sự năm học 2024-2025.
6 05/HĐNVQS-QS 21/03/2023 Cv số 05/HĐNVQS-QS V/v nâng cao chất lượng tổ chức hội nghị tổng kết công tác quyển quân năm 2023
7 02/TB-HĐGDQPAN 21/02/2023 TB số 02/TB-HĐGDQPAN Danh sách cán bộ tham gia bồi dưỡng KTQP&AN đối tượng 3 năm 2023.
8 1075/BCH-TM 16/11/2022 CV số 1075/BCH-TM V/v tuyển chọn CD nữ nhập ngũ năm 2023.
9 26/KH-HĐNVQS 01/11/2022 KH số 26/KH-HĐNVQS Khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ Quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023
10 25/HĐNVQS-QS 01/11/2022 CV số 25/HĐNVQS-QS V/v tăng cường công tác chỉ đạo, theo dõi các địa phương Sơ tuyển, kiểm tra sức khỏe Nghĩa vụ quân sự, Công an năm 2023
1 2 3 »