VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 81/GM-KHĐT 13/05/2019 Gm số 81/GM-KHĐT Gửi UBND xã Liên Thủy, Phong Thủy, Lộc Thủy, An Thủy, Mai Thủy
2 1259/QĐ-SXD 04/05/2019 QĐ số 1259/QĐ-SXD V/v cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Trung tâm Tư vấn Thiết kế Xây dựng Lệ Thủy
3 82/QĐ-SXD 11/01/2019 QĐ số 82/QĐ-SXD v/v công bố chỉ số giá xây dựng tháng 11 và tháng 12 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
4 4750/QĐ-SXD 28/11/2018 QĐ số 4750/QĐ-SXD về việc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 10 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
5 192/TB-VQH 12/11/2018 TB số 192/TB-VQH V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Quảng Bình
6 2660/QĐ-SXD 18/07/2018 QĐ số 2660/QĐ-SXD Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 6 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
7 1168/QĐ-UBND 27/04/2018 QĐ số 1168/QĐ-UBND V/v công bố chỉ số giá xây dựng tháng 02 và 3 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
8 616/QĐ-SXD 27/02/2018 QĐ số 616/QĐ-SXD V/v công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 01 năm 2018 trên đại bàn tỉnh Quảng Bình
9 153/QD_SXD 17/01/2018 TB số 153/QD_SXD V/v công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 9.10.11 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
10 4959/QĐ-UBND 05/01/2018 QĐ số 4959/QĐ-UBND V/v công bố Chỉ số giá xây dựng
1 2 »