VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 982/TB-BTSQS TB số 982/TB-BTSQS Khám tuyển tạo nguồn đào tạo phi công quân sự năm học 2023-2024. Quân sự huyện 05/10/2022 Còn
2 3655/TCTTKĐA CV số 3655/TCTTKĐA V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 06. Công an huyện 04/10/2022 Còn
3 24/TB-TCD TB sô 24/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 03/10/2022 Văn phòng HĐND&UBND huyện 28/09/2022 Còn
4 346/TB-BQLDA TB số 346/TB-BQLDA Công khai về việc lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy Ban quản lý dự án 21/09/2022 Còn
5 23/TB-TCD TB sô 23/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 15/9/2022 Văn phòng HĐND&UBND huyện 19/09/2022 Còn
6 22/TB-TCD TB sô 22/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 15/9/2022 Văn phòng HĐND&UBND huyện 12/09/2022 Còn
7 321/TB-BQLDA TB số 321/TB-BQLDA Công khai về việc lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy . Ban quản lý dự án 07/09/2022 Còn
8 322/TB-BQLDA TB số 322/TB-BQLDA Công khai về việc lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã An Thủy, huyện Lệ Thủy . Ban quản lý dự án 07/09/2022 Còn
9 320/TB-BQLDA TB số 320/TB-BQLDA Công khai về việc lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy . Ban quản lý dự án 07/09/2022 Còn
10 21/TB-TCD TB sô 21/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 05/9/2022 Văn phòng HĐND&UBND huyện 29/08/2022 Còn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »