VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 11/TB-TCD TB số 11/TB-TCD Thông báo mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 03 tháng 4 năm 2023 Văn phòng HĐND&UBND huyện 28/03/2023 Còn
2 05/HĐNVQS-QS Cv số 05/HĐNVQS-QS V/v nâng cao chất lượng tổ chức hội nghị tổng kết công tác quyển quân năm 2023 Quân sự huyện 21/03/2023 Còn
3 02/TB-BTSQS TB số 02/TB-BTSQS V/v tuyển sinh quân sự năm 2023 Văn phòng HĐND&UBND huyện 21/03/2023 Còn
4 10/TB-TCD TB số 10/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 17/03/2023 Văn phòng HĐND&UBND huyện 17/03/2023 Còn
5 504/TB-UBND TB số 504/TB-UBND Đường dây nóng tiếp nhận, giải quyết, xử lý các khó khăn, vướng mắc của công dân thực hiện các quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy UBND Huyện Lệ Thủy 15/03/2023 Còn
6 09/TB-TCD TB số 09/TB-TCD Thông báo mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 15 tháng 03năm 2023 Văn phòng HĐND&UBND huyện 09/03/2023 Còn
7 154/TB-QUB TB số 154/TB-QUB V/v thành lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. Văn phòng HĐND&UBND huyện 02/03/2023 Còn
8 03/TB-TCD TB số 08/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 01/03/2023 Văn phòng HĐND&UBND huyện 24/02/2023 Còn
9 07/TB-TCD TB số 07/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 15/02/2023 Văn phòng HĐND&UBND huyện 22/02/2023 Còn
10 02/TB-HĐGDQPAN TB số 02/TB-HĐGDQPAN Danh sách cán bộ tham gia bồi dưỡng KTQP&AN đối tượng 3 năm 2023. Quân sự huyện 21/02/2023 Còn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »