VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 07/TB-TCD TB số 07/TB-TCD Mời TCD định kỳ phiên ngày 01/6/2022. Văn phòng HĐND&UBND huyện 27/05/2022 Còn
2 154/GM-BĐD GM số 154/GM-BĐD Tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ. UBND Huyện Lệ Thủy 23/05/2022 Còn
3 06/TB-TCD TB số 06/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 16 /5/2022 Văn phòng HĐND&UBND huyện 18/05/2022 Còn
4 04/TB-TCD TB số 04/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 16 tháng 5 nă 2022 Văn phòng HĐND&UBND huyện 11/05/2022 Còn
5 03/TB-TCD Tb số 03/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 4/5/2022 Văn phòng HĐND&UBND huyện 10/05/2022 Còn
6 969/KH-UBND KH số 969/KH-UBND KH tổ chức HD, đôn đốc việc triển khai thực hiện NQ 16/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh QB và KH số 117/2022/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Bình Văn phòng HĐND&UBND huyện 10/05/2022 Còn
7 01/TB-TCD TB số 01/TB-TCD Mời TCD định kỳ phiên ngày 04/5/2022. UBND Huyện Lệ Thủy 27/04/2022 Còn
8 449/BCĐPKND-CQTT CV số 449/BCĐPKND-CQTT Về việc thử còi báo động phòng không. Quân sự huyện 26/04/2022 Còn
9 879/TB-UBND TB số 879/TB-UBND Về việc treo Quốc kỳ, nghỉ lễ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2022 Văn phòng HĐND&UBND huyện 26/04/2022 Còn
10 05/KH-BCĐ KH số 05/KH-BCĐ Thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2022 Công an huyện 25/04/2022 Còn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »