VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 07/2018/TT-BTC Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020" Bộ và ngang bộ 24/01/2018 Còn
2 141/2017/NĐ-CP NĐ số 141/2017/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động Chính phủ 19/12/2017 Còn
3 139/2017/NĐ-CP NĐ 139/2017/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng Chính phủ 19/12/2017 Còn
4 13903/TT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP Chính phủ 12/12/2017 Còn
5 123/2017/NĐ-CP NĐ số 123/2017/NĐ-CP Nghị định chính phủ Chính phủ 22/11/2017 Còn
6 13/CT-TTg CT 13/CT-TTg V/v tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước Chính phủ 10/06/2015 Còn
7 32/2015/NĐ-CP NĐ số 32/2015/NĐ-CP Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Chính phủ 25/03/2015 Còn
8 98/NĐ-CP NĐ số 98/NĐ-CP V/v tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy Chính phủ 26/12/2014 Còn
9 33/2014/TT-BLĐTBXH TT số 33/2014/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn tổ chức diễn đàn trẻ em các cấp Bộ và ngang bộ 24/12/2014 Còn
10 117/2014/NĐ-CP NĐ số 117/2014/NĐ-CP Quy định về Y tế xã, phường, thị trấn Chính phủ 08/12/2014 Còn
1 2 3 »