VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 554/TB-CĐN 03/12/2020 TB số 554/TB-CĐN V/v tuyển sinh đào tạo đại học bằng thứ hai, chuyên ngành ngôn ngữ anh (Phương thức học trực tuyến).
2 956/Cty 03/12/2020 TB số 956/TB-Cty V/v giới chức danh, chữ ký của Giám đốc Công ty BVNT Quảng Bình.
3 06/TB-CSHVKHXH 25/11/2020 TB số 06/TB-CSHVKHXH V/v tổ chức lớp bổ sung kiến thức để dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1/2021.
4 790/TB-CĐLMT 12/10/2020 TB 790/TB-CĐLMT TB mẫu con dấu, chức danh, chữ ký Q.Hiệu trưởng Trường CĐ Luật miền Trung.
5 642A/TB-TCLĐH 23/09/2020 TB số 642A/TB-TCLĐH V/v phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng.
6 20/TB-TTSFL 20/07/2020 TB số 20/TB-TTSFL Tổ chức ôn tập, thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin
7 04/TB-TTSFL 06/05/2020 TB số 04/TB-TTSFL Tổ chức ôn tập, thi và cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ
8 94/NQ-HĐND 31/03/2020 NQ số 94/NQ-HĐND Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng Quảng trường Trung tâm
9 95/NQ-HĐND 31/03/2020 NQ số 95/NQ-HĐND Phê duyệt điều chỉnh Phụ lục III và Phụ lục IV tại QĐ số 84/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh về phân bổ vốn ngân sách trung ương hỗ trợ các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020
10 96/NQ-HĐND 31/03/2020 NQ số 96/NQ-HĐND V/v bổ sung. điều chỉnh kế hoạch thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »