VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 61_2018/NĐ-CP
Ngày ký 11/05/2018
Người ký Không rõ
Trích yếu nội dung NĐ số 61_2018/NĐ-CP v/v thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Lĩnh vực Tổng Hợp
Cơ quan ban hành UBND Huyện Lệ Thủy
Phân loại Văn bản chỉ đạo điều hành
Văn bản QPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Chi tiết