VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 01/2019/NĐ-CP
Ngày ký 11/01/2019
Người ký Không rõ
Trích yếu nội dung NĐ số 01/2019/NĐ-CP Về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng
Lĩnh vực Tổng Hợp
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Quảng Bình
Phân loại Văn bản chỉ đạo điều hành
Văn bản QPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Chi tiết