VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 02/2019/NĐ-CP
Ngày ký 11/01/2019
Người ký Không rõ
Trích yếu nội dung NĐ số 02/2019/NĐ-CP Về phòng thủ dân sự
Lĩnh vực Tổng Hợp
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Quảng Bình
Phân loại Văn bản chỉ đạo điều hành
Văn bản QPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Chi tiết