VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 37/2018/TT-BTC
Ngày ký 04/05/2018
Người ký Không rõ
Trích yếu nội dung TT số 37/2018/TT-BTC Hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại NĐ số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của CP quy định sắp xếp lại, xử lý tài sản công
Lĩnh vực Tổng Hợp
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Quảng Bình
Phân loại Văn bản chỉ đạo điều hành
Văn bản QPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Chi tiết