VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 1175/SLĐTBXH-ĐTN
Ngày ký 18/10/2014
Người ký Không rõ
Trích yếu nội dung CV số 1175/SLĐTBXH-ĐTN V/v tăng cường công tác quản lý LĐNT học nghề theo QĐ số 1956/QĐ-TTg
Lĩnh vực Lao động - TB&XH
Cơ quan ban hành Sở LĐ-TB&XH
Phân loại Công văn
Văn bản QPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Tải file