VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 317/SLĐTBXH-BTXH
Ngày ký 03/04/2015
Người ký Không rõ
Trích yếu nội dung CV số 317/SLĐTBXH-BTXH V/v phân bổ kinh phí và hướng dẫn chúc thọ, mừng thọ cho các cụ tròn 100 tuổi và 90 tuổi năm 2015
Lĩnh vực Lao động - TB&XH
Cơ quan ban hành Sở LĐ-TB&XH
Phân loại Công văn
Văn bản QPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Tải file