VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 05/TB-TCD
Ngày ký 02/02/2024
Người ký Đặng Thị Thu Thủy
Trích yếu nội dung TB số 05/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 01/02/2024
Lĩnh vực Nội chính
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND&UBND huyện
Phân loại Thông Báo
Văn bản QPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn: