VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 03/TB-TCD
Ngày ký 17/01/2024
Người ký Đặng Thị Thu Thủy
Trích yếu nội dung Tb số 03/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 15/01/2024
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND&UBND huyện
Phân loại Thông Báo
Văn bản QPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1