VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 10/GM-BĐD
Ngày ký 09/01/2024
Người ký Không rõ
Trích yếu nội dung GM số 10/GM-BĐD Họp Ban đại diện HĐQT-NHCSXH.
Lĩnh vực Tổng Hợp
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND&UBND huyện
Phân loại Giấy Mời
Văn bản QPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Chi tiết