VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 474/BC-UBND
Ngày ký 01/01/2024
Người ký Đặng Đại Tình
Trích yếu nội dung BC số 474/BC-UBND Đánh giá KQ phối hợp thực hiện nhiệm vụ QS, QP năm 2023, Phương hướng phối hợp thực hiện nhiệm vụ QS, QP năm 2024.
Lĩnh vực Tổng Hợp
Cơ quan ban hành Quân sự huyện
Phân loại Báo Cáo
Văn bản QPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Chi tiết