VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 01/TB-TCD
Ngày ký 04/01/2024
Người ký Đặng Thị Thu Thủy
Trích yếu nội dung TB số 01/TB-TCD Nội dung buổi TCD ngày 02/01/2024.
Lĩnh vực Tổng Hợp
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND&UBND huyện
Phân loại Thông Báo
Văn bản QPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Chi tiết