VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 2983/UBND-CA
Ngày ký 24/11/2023
Người ký Không rõ
Trích yếu nội dung CV số 2983/UBND-CA V/v đôn đốc thực hiện Kế hoạch số 2306/KH-UBND ngày 20/9/2023
Lĩnh vực Nội chính
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND&UBND huyện
Phân loại Công văn
Văn bản QPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1