VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 13/HĐNVQS
Ngày ký 16/11/2023
Người ký Không rõ
Trích yếu nội dung Cv số 13/HĐNVQS V/v điều chỉnh chỉ tiêu khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2024
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Công an huyện
Phân loại Công văn
Văn bản QPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1