VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 09/TB-TCD
Ngày ký 09/03/2023
Người ký Đặng Thị Thu Thủy
Trích yếu nội dung TB số 09/TB-TCD Thông báo mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 15 tháng 03năm 2023
Lĩnh vực Nội chính
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND&UBND huyện
Phân loại Thông Báo
Văn bản QPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1