VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 17/TB-TCD
Ngày ký 27/07/2022
Người ký Đặng Thị Thu Thủy
Trích yếu nội dung TB sô 17/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 01/8/2011
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND&UBND huyện
Phân loại Thông Báo
Văn bản QPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1