VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 251/TB-BQLDA
Ngày ký 14/07/2022
Người ký Không rõ
Trích yếu nội dung TB số 251/TB-BQLDA Thông báo KQ lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất tại xã Tân Thủy.
Lĩnh vực Đất đai
Cơ quan ban hành Ban quản lý dự án
Phân loại Thông Báo
Văn bản QPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Chi tiết