VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 969/KH-UBND
Ngày ký 10/05/2022
Người ký Đặng Đại Tình
Trích yếu nội dung KH số 969/KH-UBND KH tổ chức HD, đôn đốc việc triển khai thực hiện NQ 16/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh QB và KH số 117/2022/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực Nội chính
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND&UBND huyện
Phân loại Kế Hoạch
Văn bản QPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1