VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 02/CTr-BCĐ
Ngày ký 25/01/2022
Người ký Đặng Thị Hồng Thắm
Trích yếu nội dung CTr số 02/CTr-BCĐ Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022
Lĩnh vực Nội chính
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND&UBND huyện
Phân loại Công văn
Văn bản QPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Chi tiết