VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 01/BCĐ
Ngày ký 11/01/2022
Người ký Nguyễn Hữu Hán
Trích yếu nội dung V/v tổ chức ngày hội toàn dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tiền chất thuốc nổ, pháo và đồ chơi trẻ em nguy hiểm bị cấm
Lĩnh vực Tổng Hợp
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND&UBND huyện
Phân loại Công văn
Văn bản QPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Chi tiết