VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 04/VP-HCT
Ngày ký 12/03/2014
Người ký Nguyễn Văn Chí
Trích yếu nội dung CV số 04/VP-HCT gửi phòng LĐTBXH, GDĐT
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành Hội cứu trợ trẻ em và tàn tật
Phân loại Văn bản chỉ đạo điều hành
Văn bản QPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

- File đính kèm


Các văn bản khác
Trở về trang trước