ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

319 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 1866

  • Tổng 10.350.431

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VỚI THANH NIÊN NĂM 2024 SẼ ĐƯỢC TỔ CHỨC TRONG QUÝ III

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Vừa qua, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch Tổ chức Hội nghị đối thoại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với thanh niên năm 2024.

Theo đó, Hội nghị đối thoại của Chủ tịch UBND huyện với thanh niên sẽ được tổ chức trong quý III năm 2024 với chủ đề: “Xây dựng và phát huy nguồn nhân lực trẻ huyện Lệ Thủy”.

Thông qua Hội nghị đối thoại với thanh niên để lãnh đạo UBND huyện nắm bắt tình hình, lắng nghe những kiến nghị, đề xuất, nguyện vọng của thanh niên nhằm kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của thanh niên và chính sách phát triển thanh niên trong tình hình mới, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về thanh niên. Đồng thời, phổ biến rộng rãi tới thanh niên chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm lo, phát triển thanh niên, qua đó tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên bày tỏ những nguyện vọng, sáng kiến, hiến kế, kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; giúp thanh niên nâng cao ý thức và có khát vọng cống hiến, vươn lên trong học tập, lao động, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện chất lượng cuộc sống, tinh thần của thanh niên toàn huyện.

 

Đây là dịp để UBND huyện thông tin đến thanh niên về vai trò và đóng góp của thanh niên trên địa bàn huyện trong thời gian qua; những thuận lợi, khó khăn, thách thức, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới; phổ biến và định hướng cho đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng xử lý thông tin trên mạng xã hội; chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên; cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực trẻ trên địa bàn huyện; đồng thời bồi dưỡng lực lượng thanh niên - nguồn nhân lực trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện đối thoại, trả lời những vấn đề thanh niên quan tâm. Đồng thời, thanh niên đề xuất với lãnh đạo UBND huyện về các giải pháp hỗ trợ thanh niên nhằm thu hút nguồn nhân lực trẻ cho địa phương; công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên; chế độ, chính sách và và công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, giải quyết việc làm trên địa bàn huyện.

Chủ trì Hội nghị đối thoại là đồng chí Chủ tịch UBND huyện. Thành phần tham gia hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan; đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; 50 đoàn viên thanh niên.

 UBND huyện giao trách nhiệm cụ thể cho Phòng Nội vụ và các phòng, ban, ngành chuẩn bị các nội dung liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao để tổ chức tốt Hội nghị đối thoại của Chủ tịch UBND huyện với thanh niên năm 2024./.

                                                                          Bảo Châu

Các tin khác