ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

 

 

 

   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

316 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 1661

  • Tổng 10.203.384

NQ số 114/NQ-HĐND V/v xác nhận KQ bầu UV UBND huyện Lệ Thủy, NK 2021-2026
..
Xem tiếp
NQ số 113/NQ-HĐND V/v miễn nhiệm chức vụ UV UBND huyện Lệ Thủy, NK 2021-2026
..
Xem tiếp
NQ số 112/NQ-HĐND Phê duyệt CTĐT, bổ sung KHĐT công trung hạn GĐ 2021-2025 và KH đầu tư công 2024 (NV ngân sách huyện quản lý)...
..
Xem tiếp
NQ số 111/NQ-HĐND Phân bổ chi tiết DMCT, dự án SD nguồn vốn đầu tư phát triển NSTW 2024 thực hiện các chương trình MTQG: GNBV...
..
Xem tiếp
NQ số 110/NQ-HĐND Phân bổ chi tiết DMCT, dự án SD nguồn vốn đầu tư phát triển NSTW và đối ứng NS tỉnh 2024 thuộc chương trình...
..
Xem tiếp
Hỗ trợ trực tuyến
 
Lê Văn Hoài
Administrator