ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
 
   

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

275 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 3737

  • Tổng 5.872.142

TB số 37/HĐND-PC Thông báo lịch giám sát chuyên đề Ban Pháp chế HĐND huyện
..
Xem tiếp
NQ số 59/NQ-HĐND V/v phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nhà thi đấu đa năng huyện Lệ Thủy.
..
Xem tiếp
NQ số 58/NQ-HĐND V/v phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án SD nguồn vượt thu NS huyện năm 2021.
..
Xem tiếp
NQ số 60/NQ-HĐND V/v thông qua điều chỉnh QH SDĐ đến năm 2030 huyện Lệ Thủy.
..
Xem tiếp
NQ số 57/NQ-HĐND V/v phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án SD nguồn dự phòng NSTW hỗ trợ.
..
Xem tiếp
Hỗ trợ trực tuyến
Phạm Xuân Cường
Administrator
Lê Văn Hoài
Administrator