ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

319 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 1879

  • Tổng 10.350.444

LỰA CHỌN XÃ ĐƯA VÀO LỘ TRÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2024, 2204

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 10 tháng 4 năm 2024, UBND huyện ban hành Thông báo số 840/TB-UBND Về việc lựa chọn xã đưa vào lộ trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024, 2025

Theo đó, căn cứ kết quả rà soát và đánh giá khả năng thực hiện các chỉ tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, UBND huyện thống nhất lựa chọn các xã đưa vào lộ trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024, 2025 như sau:

Trong năm 2024, xây dựng về đích đạt chuẩn xã nông thôn mới đối với xã Ngư Thủy Bắc; xây dựng về đích đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao đối với xã Lộc Thuỷ. Năm 2025, xây dựng về đích đạt chuẩn xã nông thôn mới đối với xã Ngư Thủy; xây dựng về đích đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao đối với xã Liên Thủy; xây dựng về đích đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu đối với xã Xuân Thủy và xã Mai Thủy.

 

 

Qua rà soát, đến nay, xã Ngư Thủy Bắc đã đạt 17/19 tiêu chí xã nông thôn mới; 02 tiêu chí chưa đạt là: Cơ sở vật chất văn hóa; Môi trường và an toàn thực phẩm. Xã Ngư Thủy mới chỉ đạt 13/16 tiêu chí xã nông thôn mới; 06 tiêu chí chưa đạt là: Giao thông; Cơ sở vật chất văn hoá; Thông tin và truyền thông; Nghèo đa chiều; Y tế; Môi trường và an toàn thực phẩm.

 Xã Lộc Thủy mới đạt 10/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. 09 tiêu chí chưa đạt là: Giao thông; Văn hóa; Lao động; Thông tin và truyền thông; Y tế; Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Tiếp cận pháp luật; Môi trường; Quốc phòng an ninh.

Xã Liên Thủy đã đạt 10/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. 09 tiêu chí chưa đạt là: Giáo dục; Lao động; Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Y tế; Hành chính công; Tiếp cận pháp luật; Môi trường; Chất lượng môi trường sống; Quốc phòng an ninh.

UBND huyện giao trách nhiệm cho các xã, các ban ngành và lãnh đạo các phòng ban, đơn vị liên quan theo dõi, nắm bắt tình hình và chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí của ngành và địa bàn phụ trách. Đồng thời, yêu cầu các xã được đưa vào lộ trình xây dựng kế hoạch thực hiện kịp thời, phù hợp để có sự chỉ đạo, điều hành chung nhằm thực hiện tốt Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo mục tiêu, nhiệm vụ đề ra./.

                                                                                           Minh Phúc

Các tin khác