ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Lệ Thủy triển khai chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên (HSSV) có hoàn...
..
Xem tiếp
NHCSXH huyện Lệ Thủy triển khai tốt các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NĐ-CP
..
Xem tiếp
Hướng dẩn hồ sơ vay chương trình cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19
..
Xem tiếp
Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lệ thủy tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022
..
Xem tiếp
Trong những năm qua bên cạnh nhiệm vụ giải ngân cho vay nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách...
..
Xem tiếp