ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Huyện Lệ Thuỷ quyết tâm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam theo yêu cầu của Thủ tướng...
Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn huyện Lệ Thủy với tổng chiều dài 31,952 km (gồm xã Phú Thuỷ, Trường Thuỷ, Mai Thuỷ, Kim Thuỷ, Sơn Thuỷ và thị trấn Nông trường Lệ Ninh), diện tích đất chiếm dụng 265,24.....
Xem tiếp
UBND huyện tổ chức Hội nghị rà soát thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2024 và triển khai công tác chi trả không...
Vừa qua, bà Đặng Thị Hồng Thắm - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị rà soát thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2024 và triển khai công tác chi trả không dùng tiền mặt cho đối tượng an sinh xã hội trên địa bàn huyện...
Xem tiếp
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2024/QĐ-UBND QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
Ngày 23/5/2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Để thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, ngày 27/5/2024, Uỷ ban nhân dân huyện.....
Xem tiếp
Lệ Thủy tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội
Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 31-CT/HU của Huyện ủy Lệ Thủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội đã mang lại nhiều kết quả tích cực trên địa bàn huyện Lệ.....
Xem tiếp
NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
Ngày 24 tháng 5 năm 2024, UBND huyện vừa có Công văn số 1282/UBND-VHTT về việc nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số trên địa bàn huyện Lệ Thủy...
Xem tiếp