ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Ngân hàng chính sách xã hội huyện Lệ Thủy: Triển khai thực hiện cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ
Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ/CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.....
Xem tiếp
Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm...
..
Xem tiếp
Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Lệ Thủy triển khai chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên (HSSV) có hoàn...
..
Xem tiếp
NHCSXH huyện Lệ Thủy triển khai tốt các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NĐ-CP
..
Xem tiếp
Hướng dẩn hồ sơ vay chương trình cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19
..
Xem tiếp