ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

316 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 1309

  • Tổng 10.203.032

LỆ THỦY: PHÂN BỔ NGUỒN VỐN HỖ TRỢ XÂY DỰNG THIẾT CHẾ VĂN HÓA, THỂ THAO THÔN, BẢN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

          UBND huyện Lệ Thủy vừa ban hành quyết định phân bổ nguồn vốn hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện năm 2024 với tổng số vốn 10.695 triệu đồng. Trong đó:

- Nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh năm 2024: 2.595 triệu đồng.

- Nguồn vốn đầu tư công ngân sách huyện năm 2024 (tại Quyết định số 4156/QĐ-UBND ngày 20/12/2023): 8.100 triệu đồng.

Năm 2024, UBND huyện trích kinh phí từ ngân sách huyện để hỗ trợ xây dựng mới 15 nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố với mức 500 triệu đồng/nhà văn hóa; hỗ trợ cải tạo 06 nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố với mức 100 triệu đồng/nhà văn hóa.

UBND huyện giao trách nhiệm cho Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn triển khai thực hiện các công trình theo quy định của Luật về Đầu tư công, Luật Xây dựng và các quy định hiện hành; UBND các xã, thị trấn căn cứ số vốn được hỗ trợ để tổ chức thực hiện theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của HĐND huyện Lệ Thủy.

 

Một số hình ảnh Nhà văn hóa Thôn Châu Xá

Hoàng Nhật Lân - Phòng VHTT huyện Lệ Thủy

                                           

Các tin khác