ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

319 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 2008

  • Tổng 10.350.573

LỆ THỦY HUY ĐỘNG HƠN 200 TỶ ĐỒNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Xem với cỡ chữ : A- A A+

             Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, những năm qua, huyện Lệ Thủy đã huy động tối đa mọi nguồn lực để đầu tư cho các địa phương. Năm 2018, toàn huyện đã huy động tổng nguồn vốn hơn 200 tỷ đồng xây dựng NTM. Trong đó vốn ngân sách Trung ương hơn 32 tỷ 500 triệu đồng; trên 13 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương; hơn 151 tỷ đồng vốn lồng ghép các chương trình, dự án; đặc biệt có gần 2 tỷ đồng vốn đóng góp từ nhân dân.

              Từ nguồn vốn này, huyện Lệ Thủy đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện việc nâng cao số lượng, chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM theo kế hoạch từng năm. Trong đó ưu tiên nguồn lực cho các tiêu chí khó thực hiện, những địa phương có xuất phát điểm thấp, còn gặp nhiều khó khăn để đầu tư xây dựng cơ sở kết cấu hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, hình thành các mô hình kinh tế cho thu nhập cao, bền vững…

Xây dựng nông thôn mới” thực sự trở thành phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Nhân dân các xã sẵn sàng hiến đất, hiến cây, góp công góp của để cùng với chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình. Nhờ vậy, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, toàn huyện đạt 415 tiêu chí NTM, số tiêu chí đạt bình quân 1,86 tiêu chí/ xã. Hiện huyện Lệ Thủy có 16 xã đạt 19/19 tiêu chí; trong đó 12 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, 4 xã đạt từ 15 – 18 tiêu chí, 1 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí, 5 xã đạt từ 5 – 9 tiêu chí.

Thời gian tới, huyện Lệ Thủy tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp cùng mọi tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia phong trào chung sức xây dựng NTM. Tập trung phát huy nội lực, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, chú trọng các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống mọi mặt cho người dân. Bên cạnh đó, tăng cường chỉ đạo các địa phương đạt chuẩn tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng trong từng tiêu chí; hỗ trợ kịp thời và thích đáng các xã chưa đạt chuẩn, nhất là 3 xã miền biển Ngư Thủy Bắc, Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Nam và 3 xã miền núi Kim Thủy, Lâm Thủy, Ngân Thủy. 

                                                                Hồng Mến- Đài TT-TH Lệ Thủy

Các tin khác