ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

319 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 2033

  • Tổng 10.350.598

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lệ thủy tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

        Ngày 13/04/2022, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Lệ Thủy tổ chức Hội nghị để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022. Bà Đặng Thị Hồng Thắm – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BĐD HĐQT NHCSXH huyện chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban đại diện, lãnh đạo, cán bộ NHCSXH huyện.

Tính đến thời điểm 31/03/2022, tổng chỉ tiêu kế hoạch dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện524.015 triệu đồng, tăng 32.000 triệu đồng so với đầu năm (+6,5%), trong đó: Chỉ tiêu kế hoạch dư nợ Trung ương giao (Kế hoạch A): 508.083 triệu đồng, tăng 28.500 triệu đồng so với đầu năm (+5,9%), trong đó tập trung tăng các chương trình tín dụng: Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 15.000 triệu đồng, hộ nghèo 7.100 triệu đồng, giải quyết việc làm 4.500 triệu đồng, hộ cận nghèo 4.400 triệu đồng; các chương trình có chỉ tiêu giảm là: Cho vay hộ thoát nghèo -2.500 triệu đồng. Chỉ tiêu kế hoạch dư nợ từ nguồn vốn Ngân sách địa phương (Kế hoạch B): 15.932 triệu đồng, tăng 3.500 triệu đồng (+28,1%), trong đó: (*) Ngân sách tỉnh 8.220 triệu đồng, tăng 1.500 triệu đồng (+22,3%);  Ngân sách huyện 7.712 triệu đồng, tăng 2.000 triệu đồng (+25,9%) so với năm 2021. Bên cạnh đó, đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng, nhất là công tác quản lý nợ, phòng ngừa nợ xấu phát sinh.

 Hoạt động của Tổ TK&VV thường xuyên được quan tâm, duy trì nền nếp, ổn định. Đến 31/3/2022, toàn huyện có 366 Tổ TK&VV, trong đó có 334 Tổ TK&VV xếp loại tốt chiếm 91,2%; có 22 Tổ TK&VV xếp loại khá chiếm 6%; có 07 Tổ TK&VV xếp loại trung bình chiếm 1,9%; có 03 Tổ TK&VV xếp loại yếu chiếm 0,8% (Sơn Thuỷ 01, Hồng Thuỷ 01, Sơn Thuỷ 01).

Nợ quá hạn: 680 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,13% tổng dư­ nợ, so với năm 2021 nợ quá hạn tăng 69 triệu đồng (+11,3%), trong đó tập trung tăng ở một số đơn vị: Hồng Thủy 50 triệu đồng (+100%); Cam Thủy 35 triệu đồng (+100%); An Thủy 8 triệu đồng (+10%); Sơn Thủy 6 triệu đồng (+4,7%). Đơn vị có nợ quá hạn giảm: Trường Thủy -30 triệu đồng (-68,2%). Nợ khoanh: 338 triệu đồng, chiếm 0,07% tổng dư­ nợ, giảm 140 triệu đồng so với đầu năm.

Việc kiểm tra, giám sát của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện được duy trì thành nề nếp, qua đó kịp thời phát hiện các sai phạm, qua đó góp phần củng cố và phát huy hiệu quả nguồn vốn vay trong hoạt động tín dụng chính sách.

 

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, bà Đặng Thị Hồng Thắm – Phó Chủ tịch TT UBND huyện, Trưởng BĐD HĐQT NHCSXH huyện ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong hoạt động tín dụng, chính sách thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu Ngân hàng CSXH huyện, các thành viên BĐD HĐQT NHCSXH tiếp tục cố gắng, nỗ lực, khắc phục cho được những hạn chế, tồn tại để hoạt động tín dụng chính sách ngày càng phát huy được hiệu quả, góp phần ổn định đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn./

Tin bài: Trần Phượng (NHCSXH)

Các tin khác