ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Vốn vay chính sách tạo sức bật cho hội viên hội Phụ nữ   Tin mới
Những năm qua, Hội LHPN huyện Lệ Thủy đã phối hợp chặt chẽ với Phòng giao dịch NHCSXH huyện tạo điều kiện cho nhiều hội viên được vay nguồn vốn ưu đãi để đầu tư phát triển SXKD. Từ đó, đã tạo thêm việc...
Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »