ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

319 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 1942

  • Tổng 10.350.507

Lệ Thủy tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội

Xem với cỡ chữ : A- A A+

      Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 31-CT/HU của Huyện ủy Lệ Thủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội đã mang lại nhiều kết quả tích cực trên địa bàn huyện Lệ Thủy.

     Nhờ nguồn vốn chính sách đã giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có được việc làm, thu nhập ổn định, góp phần giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.

Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Lệ Thủy họp phiên thường kỳ

Qua 10 năm thực hiện Chị thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện Lệ Thủy đã thống nhất quan điểm về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội tại địa phương. Với phương thức “giao dịch tại nhà - giải ngân, thu nợ tại xã”, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Lệ Thủy đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác quản lý 360 Tổ tiết kiệm và vay vốn và hằng tháng tổ chức giao dịch tại 26/26 điểm giao dịch tại các xã, thị trấn. Các tổ giao dịch tại xã được trang bị đầy đủ điều kiện hoạt động đảm bảo an ninh, an toàn cho phiên giao dịch; cung cấp dịch vụ tiết kiệm cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, đã thực hiện hơn 99% khối lượng giao dịch ngay tại xã. Sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị, nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% khối xóm trên địa bàn huyện, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi một cách nhanh chóng, kịp thời, thuận lợi. Tính đến nay, tổng dư nợ tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Lệ Thủy đạt 755 tỷ đồng, với 16 chương trình tín dụng được thực hiện giúp cho 13.421 hộ vay vốn. Nợ quá hạn rất thấp so với mặt bằng chung của tỉnh. Việc huy động nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội cũng được Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện quan tâm. Mặc dù ngân sách huyện còn hạn hẹp nhưng xác định được tầm quan trọng và ý nghĩa nhân văn của tín dụng chính sách xã hội. Hằng năm, UBND huyện trình HĐND huyện trích một phần ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH huyện nhằm bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Giai đoạn 2014 - 2024, UBND huyện và các xã đã chuyển 14,2 tỷ đồng sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, thời gian tới, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Lệ Thủy tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW và xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hằng năm, bố trí nguồn vốn ngân sách để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; tranh thủ các nguồn vốn từ Trung ương và ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác, tập trung nguồn lực đẩy mạnh công tác cho vay, tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng nhằm đáp ứng đủ, kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu vay vốn. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân; phối hợp hiệu quả, lồng ghép nguồn vốn tín dụng chính sách gắn với các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, hỗ trợ kỹ thuật… Qua đó, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác sử dụng vốn hiệu quả, nâng cao nguồn thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng.

Bích Ngọc - Phòng giao dịch NHCSXH huyện Lệ Thủy

 

Các tin khác