ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

319 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 657

  • Tổng 10.342.324

HUYỆN LỆ THỦY ĐẠT BÌNH QUÂN 15 TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI/ XÃ

Xem với cỡ chữ : A- A A+
               Sau 1 năm triển khai thực hiện chỉ đạo điểm của tỉnh Quảng Bình về thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, các tổ chức thành viên, sự đồng thuận hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực trong đời sống xã hội huyện Lệ Thủy.

              Đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều mô hình làm kinh tế giỏi cho thu nhập cao; các hoạt động tự quản ở khu dân cư được phát huy, như: Mô hình 5 giúp 1 về quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi sớm hòa nhập cộng đồng dân cư; mô hình cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp; mô hình cổng trường xanh - sạch - đẹp; mô hình “trồng hoa thay thế cỏ dại, xây dựng tuyến đường xanh, sạch, đẹp”; mô hình tổ tiết kiệm hỗ trợ mua bảo hiểm y tế,... Qua đó, đã góp phần nâng cao đời sống nhân dân, hoạt động văn hóa - thể thao được duy trì và phát triển, y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến tiến bộ, vệ sinh môi trường từng bước được cải thiện, an ninh trật tự và an toàn xã hội được đảm bảo, diện mạo làng, xã từng bước khởi sắc. Đến nay, toàn huyện đạt 390 tiêu chí nông thôn mới, bình quân đạt 15 tiêu chí/xã; có 12 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Hồng Mến- Đài TT-TH Lệ Thủy

Các tin khác