ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

320 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 11974

  • Tổng 10.558.183

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VỚI PHỤ NỮ LỆ THỦY NĂM 2024 SẼ ĐƯỢC TỔ CHỨC THÁNG 10 NĂM 2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức Hội nghị đối thoại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với Phụ nữ Lệ Thủy năm 2024.

Theo đó, hội nghị đối thoại của Chủ tịch UBND huyện với Phụ nữ Lệ Thủy sẽ được tổ chức trong tháng 10 năm 2024 với chủ đề: “Phụ nữ Lệ Thủy với công tác chuyển đổi số”.

Thông qua Hội nghị đối thoại để lãnh đạo UBND huyện nắm bắt tình hình, lắng nghe kiến nghị, đề xuất của phụ nữ và kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các vấn đề chính như: Vai trò của phụ nữ trong công tác chuyển đổi số, phát triển kinh tế số; chủ trương, chính sách của huyện đối với chuyển đổi số hiện nay; các biện pháp hỗ trợ nâng cao năng lực số cho phụ nữ; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác Hội...  Đồng thời, nhằm phổ biến rộng rãi đến phụ nữ những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm lo, phát triển phụ nữ. Qua đó, tạo điều kiện để phụ nữ bày tỏ những nguyện vọng, sáng kiến, kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Đây là dịp để UBND huyện thông tin đến phụ nữ trên địa bàn huyện về công tác chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, chính sách công nghệ số, hạ tầng công nghệ số, kỹ năng công nghệ số, ứng dụng công nghệ số, an toàn trong sử dụng công nghệ số đối với phụ nữ trên địa bàn huyện trong thời gian qua; những thuận lợi, khó khăn, thách thức và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tuyên truyền nâng cao nhận thức, định hướng phụ nữ trong tham gia thực hiện chuyển đổi số. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đối thoại, trả lời những vấn đề phụ nữ quan tâm. Mặt khác, phụ nữ đề xuất với lãnh đạo UBND huyện về các giải pháp hỗ trợ tiếp cận công nghệ chuyển đổi số, kinh tế số, thương mại điện tử; đóng góp ý kiến và đưa ra các giải pháp nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của người phụ nữ Việt Nam thời đại mới.

Chủ trì Hội nghị đối thoại là đồng chí Chủ tịch UBND huyện. Tham gia hội nghị có đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN huyện và đại diện lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan, đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; đại diện cán bộ phụ nữ, hội viên phụ nữ trong huyện.

 UBND huyện giao trách nhiệm cụ thể cho Phòng Nội vụ, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và các phòng, ban, ngành chuẩn bị các nội dung liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao để tổ chức tốt Hội nghị đối thoại của Chủ tịch UBND huyện với Phụ nữ Lệ Thủy năm 2024./.

                                                                          Minh Phúc

Các tin khác