ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Lệ Thủy: Hỗ trợ học sinh sinh viên vay vốn - tiếp sức năm học 2023-2024   Tin mới
Thực hiện chủ trương “Không có học sinh, sinh viên nào phải bỏ học vì không có tiền đóng học phí”. Nhằm tạo điều kiện tốt nhất để các em nắm bắt được chủ trương chính sách của nhà nước khi chuẩn bị bước...
Xem tiếp
Ngân hàng chính sách xã hội huyện Lệ Thủy: Triển khai thực hiện cho...   Tin mới
Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ/CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền...
Xem tiếp
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »