ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

320 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 10

  • Hôm nay 1056

  • Tổng 10.521.527

LỄ RA MẮT ĐỘI VĂN NGHỆ TRUYỀN THỐNG CỦA CÁC BẢN Ở XÃ LÂM THỦY

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Sáng ngày 17/01/2024, UBND xã Lâm Thủy tổ chức Lễ ra mắt đội văn nghệ truyền thống của các bản trên địa bàn xã. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Lâm Thuỷ, thành viên các câu lạc bộ văn nghệ truyền thống trên địa bàn xã.

Đây là một trong những hoạt động của Dự án 06 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030. Từ nguồn vốn của Dự án 06 được cấp năm 2023, UBND xã Lâm Thủy đầu tư mua sắm trang phục và đạo cụ cho các đội văn nghệ truyền thống như: trống  Xcơn, đàn Tính tung, thanh la, chiêng núm, sáo pi, khèn a man, với tổng số tiền gần 200 triệu đồng.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Lâm Thủy đã trao Quyết định thành lập 4 đội văn nghệ truyền thống của 4 bản: Tăng Ký, Bản Mới, Xà Khía, Tân Ly với tổng số thành viên là 50 người. Đồng thời, thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Văn nghệ truyền thống tại các bản trên địa bàn xã Lâm Thủy. Đội Văn nghệ truyền thống là nơi hội tụ các hạt nhân tiêu biểu, xuất sắc trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Bru- Vân Kiều, sáng tạo nghệ thuật; tiếp thu tinh hoa văn hóa tiên tiến, xây dựng chương trình nghệ thuật; tổ chức tập luyện và biểu diễn phục vụ các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa văn nghệ của nhân dân tại cơ sở. Tham gia hội thi hội diễn, liên hoan, ngày hội văn hóa và các hoạt động văn hóa - tuyên truyền theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền, tổ chức giao lưu, trao đổi nghiệp vụ, tham quan học tập trong, ngoài tỉnh.

Tại buổi lễ, các đội văn nghệ truyền thống của 4 bản đã biểu diễn báo cáo một số tiết mục đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào Bru - Vân Kiều.

Việc thành lập và ra mắt hoạt động của các câu lạc bộ văn nghệ truyền thống trên địa bàn xã Lâm Thủy  góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong giai đoạn hiện nay; đề cao vai trò năng lực chủ thể văn hóa của các nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín và đồng bào đang sinh sống trên địa bàn. Tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Bru - Vân Kiều, nhằm khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa; nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho Nhân dân; góp phần làm giảm chênh lệch về mức sống và hưởng thụ văn hóa giữa các địa phương, các dân tộc trong tỉnh; gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững của xã Lâm Thủy nói riêng và huyện Lệ Thủy nói chung./.        

Hoàng Nhật Lân - Phòng VHTT huyện Lệ Thủy 

 

Các tin khác