ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

319 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 1938

  • Tổng 10.350.503

DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 9, HĐND HUYỆN KHÓA XXI

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1. Chương trình làm việc Kỳ họp thứ 9

2. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phân bổ chi tiết danh mục công trình, dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: Giảm nghèo bền vững và Xây dựng nông thôn mới huyện Lệ Thủy.

- Tờ trình

Phụ lục

- Dự thảo Nghị quyết

Phụ lục

3. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phân bổ chi tiết danh mục công trình, dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Lệ Thủy.

- Tờ trình

   Phụ lục

- Dự thảo Nghị quyết

Phụ lục

4. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phân bổ nguồn vốn sự nghiệp giáo dục năm 2023.

- Tờ trình

    Phụ lục

- Dự thảo Nghị quyết

Phụ lục

5. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương công trình Sở chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lệ Thủy năm 2023.

- Tờ trình

    Phụ lục

- Dự thảo Nghị quyết

6. Báo cáo của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về thẩm tra dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp.

Các tin khác